school in asia

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย

เนื้อหาของหลักสูตรมุ่งเน้นทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สอนความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง เพื่อใช้อยู่ร่วมกับคนญี่ปุ่นและสามารถนำไปใช้ได้ในการฝึกงาน
สถานประกอบการจริง

อ่านต่อ...
section atp-project

365 days

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน

ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ

โครงการ ATP (Assawalert Training Program) เป็นโครงการฝึกสอนเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ รวมถึงการชี้แนะ แนวทางในการเตรียมความพร้อม สำหรับการไปฝึกงานในอาชีพต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านกระบวนการฝึกฝนจาก สถาบันโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย (AJLS) เพื่อเน้นการฝึกฝนพัฒนาในด้าน

  • พัฒนาความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น

  • พัฒนาแนวความคิดในการทำงานและการดำรงชีพโดยการฝึกฝนวินัยการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ

  • พัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

section fund-atp

กองทุน ATP เพื่อการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ

เป็นกองทุนสำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถรองรับและสนับสนุนให้กู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายการเรียนได้ตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้สำหรับผู้ที่สอบเข้าโครงการได้แล้ว สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ทันที

section-video

แกลลอรี่

  • บรรยากาศในห้องเรียน
  • บรรยากาศช่วงพักกลางวัน
  • บรรยากาศการออกกำลังกาย
  • ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
section regis-project

สนใจเข้าร่วมโครงการ

คลิกเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ยิ่งสมัครเร็ว ยิ่งพัฒนาชีวิตได้เร็ว
365 days เราจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน

section detail-register

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย– หญิง อายุ 19 –28 ปี
วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
ส่วนสูงชาย 165 ซม. หญิง 153 ซม. ขึ้นไป
ไม่อ้วน หรือผอมจนเกินไป
ไม่มีรอยสัก ตาไม่บอดสี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ใบสมัคร และรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

เอกสารที่ใช้
ในการลงทะเบียนเรียน

ผลตรวจสุขภาพ
หนังสือเดินทาง (เล่มใหม่เท่านั้น)
จดหมายยินยอมให้เข้าร่วม โครงการ ATP จากผู้ปกครอง

section promote

เริ่มก้าวแรกอย่างมั่นคง
สู่ความสำเร็จอย่างมั่นใจ

อุดมการณ์แน่วแน่
พัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ

เปิดโอกาส สร้างอนาคต
เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

สร้างเครือข่ายทางสังคม
แลกเปลี่ยนมิตรภาพต่างแดน

ข่าวสาร

ปฐมนิเทศ 06-03-2019

06 Mar, 2019
ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรของสถาบัน AJLS (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย) 3...

พิธีรับเสื้อสามารถ 05-03-2019

05 Mar, 2019
ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรของสถาบัน AJLS (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย) 3...

ปฐมนิเทศ 04-03-2019

04 Mar, 2019
ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรของสถาบัน AJLS (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย) 3...

ปัจฉิมนิเทศ/มอบประกาศนียบัตร 26-02-2019

26 Feb, 2019
ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรของสถาบัน AJLS (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย) 3...

งานการประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ...

24 Feb, 2019
ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรของสถาบัน AJLS (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย) 3...

section-footer

Contact us

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เลขที่ 2 อาคารยง ดีเวลล็อป ซ.ปุณณวิถี 31 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Tel : 02 730 5622 ถึง 6

Email : japan.atp@gmail.com

Map